Frezen met asgatMantelkopfrezen: voor vlakken en hoeken te frezen
Kruisvertande schijffrezen: voor het frezen van groeven
Concave en convexe schijffrezen: voor het frezen van een bolle resp. holle radius
Prismafrezen: voor prismatische groeven

Afwikkelfrezen en schijffrezen: module en DP,  voor het frezen van ketting- en tandwielen en sterassen.
Eén van onze specialisaties: contacteer ons voor meer informatie!